CO2 калкулатор спестени въглеродни емисии от ползването на железопътен интермодален транспорт
Български | English

Капацитет и оборудване

Терминал София - Яна, 60 000 m² –  логистични площи в цифри

 • Пространство за контейнери – 20 000 m², капацитет – 1000 контейнера, годишен капацитет – 35 000
 • Място за обработка на неконтейнеризирани товари – 40 000 m²
 • Закрит склад с Ж.П. рампа и достъп за камиони – 3000 m², 6000 палетоместа, с 250-метров коловоз за 5 закрити вагона
 • Закрита площ за метали и метални продукти – 2200 m²
 • Площ за обработка на насипни товари – 10 000 m²
 • Офиси, в т.ч. предлагани под наем – 2 x 400 m²

Коловозно развитие на Яна – 1.2 km

 • Линии за обработка на контейнери – 2 x 450 m
 • Коловози за не-контейнерни товари:
  –  250 m закрити вагони
  –  150 m челна рампа (за леки автомобили и ремаркета)
  –  1.2 km изтеглителен коловоз
 • Наличен е капацитет за едновременна обработка на два блок-влака

Оборудване на терминала

 • Два рийч-стакера, 45 т
 • След 2011 г. във втора фаза на развитие – мостови кран със спредер
 • 4 x мотокара
 • 2 x кантара, Ж.П. и за камиони
 • Рампа за разтоварване на леки автомобили
 • Подемна механизация за метали, 2 x fork-lifts
 • 4 маневрени локомотива
 • Горивна цистерна
 • Автомивка за контейнери
 • Работилница