CO2 калкулатор спестени въглеродни емисии от ползването на железопътен интермодален транспорт
Български | English

Мисия и цели

 • Да запълни празната ниша и да посрещне нуждите на българския пазар от интермодални и претоварни железопътни услуги, свързвайки шосе с железница и обратно по модела “врата-до-врата”

 • Да предложи висококачествени товаро-разтоварни и интермодални услуги на железопътни оператори, спедитори и контейнерни линии от страната и чужбина

 • Да обогати продукта на Терминала с допълнителни услуги, добавящи стойност, като складиране, пакетиране, дистрибуция, поддръжка, мерене, миене и др.;

Принципи на дейност и бизнес етика

 • Пълен неутралитет спрямо всички клиенти

  Терминалът е отворен за всички спедитори, Ж.П. оператори и корабни контейнерни линии без изключение

 • Избягване на спедиционна дейност освен по изрично желание на клиента

 • Никаква ценова дискриминация

  диференцирани цени единствено на базата на реализирани количества обработени товари

 • Корабните/контейнерните линии се насърчават да използват терминала за депо за празни контейнери и репозициониране