CO2 калкулатор спестени въглеродни емисии от ползването на железопътен интермодален транспорт
Български | English

Интермодалният пазар в България

Пълна липса на инфраструктура в страната ни

  • Пет транспортни коридора ни пресичат (IV, VII, VIII, IX и X);
  • България – огромен неизползван потенциал в комбинирания транспорт (интермодалните терминали в България почти не същесвуват и малкото не се използват; изключение - стари Ж.П. гари (Стара Загора, Русе, Сточна Гара)
  • Съществуващ морски контейнерен трафик – Пристанище Варна, Солун - София,
  • Бургас - Пловдив, Марна – Марица Изток – всичко се превозва по шосе

Интермодални Ж.П. оператори

Интермодалният морски трафик в Черно море

Предвиденият капацитет на Терминал Яна е 35 000 контейнера годишно, при общ пазар само за Черно Море от 2,1 млн. и допълнителни 1 млн. от Пирея, Копер и Солун. От горните пристанища транзитът през София идва предимно от Констанца, Варна, Бургас и Поти

  (в TEU) (за 2008)
Констанца 1 037 000 49.3%
Одеса 350 000 16.6%
Иличевск 323 000 15.3%
Новоросийск 160 000 7.6%
Поти, Грузия 115 000 5.5%
Варна 94 000 4.5%
Бургас 26 000 1.2%
Общо Черно Море 2 105 000 100%