CO2 калкулатор спестени въглеродни емисии от ползването на железопътен интермодален транспорт
Български | English

Собственик и оператор на Гара Яна

Собственик
 

Екометал Инженеринг ООД
Екометал Инженеринг ЕООД

Екология, Рециклиране на метали и
пластмаси, възобновяеми енергийни източници

www.ecometal.bg

Оператор на Терминала
и Ж.П. маневрата

Еколоджистикс ЕООД
Еколоджистикс ЕООД

Дъщерна компания на Екометал Инженеринг ЕООД

www.ecologistics.bg