CO2 калкулатор спестени въглеродни емисии от ползването на железопътен интермодален транспорт
Български | English

Създаде се клъстер „Зелен товарен транспорт”

09 Декември 2011

     По инициатива на „Еколоджистикс" ЕООД и ВТУ „Тодор Каблешков" на 24.11.2011 бе създаден клъстер „Зелен товарен транспорт".

     В Управителния съвет на Сдружението са включени представители на всички видове транспорт и дейност - сред тях са жп операторът Булмаркет, СО МАТ като автопревозвачи, БМФ - представители на морския транспорт, от академичните среди - ВТУ "Тодор Каблешков", Трансекспрес като спедитори и "Еколоджистикс" - оператор на интермодален терминал ЯНА-София. За председател на Сдружението бе избран Любомир Сяров ("Еколоджистикс" ЕООД, управител).
     Всички учредители са обединени около становището, че една подобна общност:
- може да спомогне за предлагането на комплексни услуги на клиентите въз основа различните компетентности на фирмите членове на клъстера;
- може да подготви визия за развитието на целия товарен транспорт в страната и чрез клъстера да се търсят както политически, така и административни решения;
- като представителна организация от нейно име може да се кандидатства по-успешно за финансиране на по-големи проекти

     Основните цели на клъстера са:
- популяризиране на интермодалността и на зелените транспортни коридори и повишаване на квалификацията на служителите на фирмите членки;
- обединяване на усилията на водещи фирми в бранша за развитие на интермодалните превози и подпомагане на членовете на клъстера за повишаване на конкурентоспособността им;
- интегриране на националните интермодални превози и терминали в международните интермодални мрежи.