CO2 калкулатор спестени въглеродни емисии от ползването на железопътен интермодален транспорт
Български | English

“Еколоджистикс” подкрепи българската наука

19 Октомври 2010

     Терминал ЯНА стана обект на емпирични изследвания, въз основа на които работна група от Технически университет - София разработва съвместно с „Еколоджистикс" научен проект за изграждането и експлоатацията на интермодални терминали.
     Терминал ЯНА е единственото място в България, където могат да се проведат подобни емпирични наблюдения, тъй като той е първият и все още единствен в страната специализиран контейнерен сухоземен железопътен терминал.

     В желанието си да подпомогне българската транспортна наука и иновации ръководството на „Еколоджистикс" се включи и участва безвъзмездно в проекта.

     Ръководител на работната група, съставена от двама студенти и един специализант по комбинирани превози и интермодални терминали, е гл. ас. инж. Светослав Мартинов, преподавател към катедра „Железопътна техника" на Факултета по транспорт към Технически университет - София.

Разработката включва формули и методики за изчисление на големината на терминала, контейнерооборота, вместимостта на терминала, броя обработени влакове, средните престои и други величини.